เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างท่อเหลียม พร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ 812230 มี.ค. 61
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณบ้านตาผอง หมู่ที่ 411630 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น พช ถ 77-005 สายทรัพย์เกษตร11613 ก.พ. 61
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล ซอยบ้านนางจันทร์แรม หมู่ 811929 ม.ค. 61
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล ซอยกลองยาง หมู่ 10 10929 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB