เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25621913 พ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25621915 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25624411 ก.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562306 ส.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25624011 ก.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25625613 มิ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25622377 พ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562834 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562724 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_ตุลาคม_2561558 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_พฤศจิกายน_2561678 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_ธันวาคม_2561618 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มกราคม_2562608 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_พฤศจิกายน_25604912 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_ธันวาคม_25605712 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มีนาคม_25615112 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_เมษายน_25614912 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_พฤษภาคม_25614812 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มิถุนายน_25614612 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_กรกฎาคม_25614912 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB