เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562213 พ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25621515 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25623611 ก.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562226 ส.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25623311 ก.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25624913 มิ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25622297 พ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562774 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562664 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_ตุลาคม_2561488 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_พฤศจิกายน_2561618 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_ธันวาคม_2561528 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มกราคม_2562558 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_พฤศจิกายน_25604412 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_ธันวาคม_25605112 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มีนาคม_25614512 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_เมษายน_25614212 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_พฤษภาคม_25614312 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มิถุนายน_25614012 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_กรกฎาคม_25614212 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB