เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256394 ก.พ. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 25631820 ม.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 25622313 ธ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 25624113 พ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 25624315 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 25626311 ก.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562596 ส.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25625911 ก.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 25627713 มิ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 25622537 พ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 25621064 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562914 เม.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_ตุลาคม_2561698 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_พฤศจิกายน_2561778 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_ธันวาคม_2561778 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มกราคม_2562698 ต.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_พฤศจิกายน_25606012 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_ธันวาคม_25607012 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_มีนาคม_25616612 ธ.ค. 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน_เมษายน_25616412 ธ.ค. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB