นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 84 คน

เยี่ยมชม 11,580 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่ออสร้างถนน คสล ทางเข้ามณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน หมู่ 5 บ้านบึงสามพันล่าง

15 กรกฎาคม 2563 74 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่ออสร้างถนน คสล ทางเข้ามณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน หมู่ 5 บ้านบึงสามพันล่าง

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.209.61 KB ดาวน์โหลด
.210.03 KB ดาวน์โหลด
.207.35 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา