นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 12,243 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

7 ธันวาคม 2563 39 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.98.93 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา