นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 8,345 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. พช.ถ.77-005 ทรัพย์เกษตร - บ้านบึงสามพันบน

21 ธันวาคม 2563 39 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. พช.ถ.77-005 ทรัพย์เกษตร - บ้านบึงสามพันบน

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
.112.14 KB ดาวน์โหลด
.155.73 KB ดาวน์โหลด
.129.52 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา