นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 8,358 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้า - ไร่เจริญ หมู่ 9

4 กุมภาพันธ์ 2564 13 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้า - ไร่เจริญ หมู่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.814.12 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา