นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 11,562 คน

ประกาศราคากลาง

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กบริเวณที่ทำการ อบต.บึงสามพัน

4 กุมภาพันธ์ 2564 16 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็กบริเวณที่ทำการ อบต.บึงสามพัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.01 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา