นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 11,573 คน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ก.ค. 63แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 2 เมษายน - มิถุนายน) แชร์  
7 เม.ย. 63แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 1 ตุลาคม - มีนาคม) แชร์  
30 ก.ย. 62รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันยายน) แชร์  
28 มิ.ย. 62รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (มิถุนายน) แชร์  
29 มี.ค. 62รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (มีนาคม) แชร์  
2 พ.ย. 61งบทดลองและรายรับ-จ่าย ปี 2561 (งบเดือน) แชร์  
8 ต.ค. 61สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
7 พ.ค. 61งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 2561 แชร์  
12 ธ.ค. 60สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561  แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา