นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 12,222 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

4 ธันวาคม 2562 144 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 อบต.บึงสามพัน อฐึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.03 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา