นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 486 คน

เยี่ยมชม 8,394 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

4 กุมภาพันธ์ 2563 106 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.687.80 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา