นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 75 คน

เยี่ยมชม 11,628 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

7 สิงหาคม 2563 58 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 อบต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.71 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา