นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 8,331 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

6 มกราคม 2563 40 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 อบต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.515.89 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา