นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 269 คน

เยี่ยมชม 8,382 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

16 ตุลาคม 2563 45 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 อบต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.00 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา