นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 11,629 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษจิกายน 2563

7 ธันวาคม 2563 32 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (11) พฤษจิกายน 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.848.00 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา