นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 8,374 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

14 มกราคม 2564 26 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 อบต.บึงสามพัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.89 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา