นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 151 คน

เยี่ยมชม 12,197 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

5 กุมภาพันธ์ 2564 14 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.648.51 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา