นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 46,738 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 มี.ค. 64งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
18 ต.ค. 62รายงานสรุปผลงบประมาณ งบแสดงผลการดำเนินงาน แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา