เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

งบทดลองและรายรับ-จ่าย ปี 2561 (งบเดือน)

วันที่ 2 พ.ย. 61 หมวดหมู่ รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

เอกสารทั้งหมด 5 ชุด

งบทดลอง_ประจำเดือนพฤษภาคม_2561.pdf672.63 KB
งบทดลอง_ประจำเดือนมิถุนายน_2561.pdf672.70 KB
งบทดลอง_ประจำเดือนกรกฏาคม_2561.pdf672.70 KB
งบทดลอง_ประจำเดือนสิงหาคม_2561.pdf672.44 KB
รายงาน_รับ-จ่าย_ประจำปีงบประมาณ_2561.pdf672.62 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

0.01s. 0.50MB