นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 12,235 คน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 พ.ย. 63รายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้าง พนักานจ้าง ของ อปท.  แชร์  
25 มิ.ย. 63รายงานข้อมูลอัตรากำลังภาครัฐ แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา