เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 2 เมษายน - มิถุนายน)150
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 1 ตุลาคม - มีนาคม)138
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันยายน)140
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (มิถุนายน)136
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (มีนาคม)130
งบทดลองและรายรับ-จ่าย ปี 2561 (งบเดือน)5135
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25622139
งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 25617137
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 7165

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB