เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 2 เมษายน - มิถุนายน)126
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 1 ตุลาคม - มีนาคม)116
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กันยายน)125
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (มิถุนายน)120
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (มีนาคม)117
งบทดลองและรายรับ-จ่าย ปี 2561 (งบเดือน)5119
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25622123
งบทดลองและรายงาน รับ-จ่าย เงินสด ปีงบประมาณ 25617119
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 7144

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB