นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 179 คน

เยี่ยมชม 11,572 คน

รายงานการจัดเก็บรายได้
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 พ.ย. 63รายรับจริง ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
25 ก.ย. 63รายงานรายรับ ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
25 ก.ย. 63รายงานรายรับ ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
25 ก.ย. 63รายงานรายรับ ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
15 มิ.ย. 63รายรับจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
8 พ.ค. 63รายรับจริง ประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
8 เม.ย. 63รายรับจริง ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
26 มี.ค. 63รายรับจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
7 ก.พ. 63รายรับจริง ประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
7 ก.พ. 63รายรับจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
7 ก.พ. 63รายรับจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
7 ก.พ. 63รายรับจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
18 ต.ค. 62รายงานและสรุปผลงาน รายงานการจัดเก็บรายได้ รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2562 แชร์  
19 มิ.ย. 62รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2562 (ภาษี) แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา