เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล    องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน จัดตั้ง เมื่อ พ.ศ. 2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537


0.01s. 0.50MB