นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 8,350 คน

สถานที่สำคัญ

มณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน

1 ตุลาคม 2561 586 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

     มณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

     สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ latitude 15.78 longitude 101.04 หลวงพ่อบึงสามพัน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว สูง 31 นิ้ว สันนิษฐานว่าสร้างสมัยสุโขทัยตอนปลายอู่ทองตอนต้น พบจมอยู่ใต้น้ำที่บึงสามพัน เมื่อประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ผู้พบคนแรกคือยายมอญ เป็นชาวตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ ได้มายกยอหาปลาแล้วพบพระพุทธรูปโดยบังเอิญ ปัจจุบันหลวงพ่อบึงสามพัน ประดิษฐานอยู่ที่วัดคงสมโภชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ หลวงพ่อบึงสามพันเป็นที่เคารพบูชา ของชาวอำเภอหนองไผ่และอำเภอบึงสามพันเป็นอย่างมาก ปี พ.ศ. 2548 นายมาโนช ศรีแผ้ว นายอำเภอบึงสามพัน โดยความเห็นชอบของ นายดิเรก ถึงฝั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สร้างพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อบึงสามพัน และสร้างมณฑปเป็นที่ประดิษฐานไว้ที่บึงสามพัน เพื่อให้ชาวอำเภอบึงสามพันได้สักการบูชา ปี พ.ศ. 2544 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือพายขึ้น ในลำน้ำบึงสามพันบริเวณมณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน และ ปี พ.ศ. 2545 ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือพายถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มาจนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นก่อนวันลอยกระทง 1 สัปดาห์

     การเดินทาง เดินทางจากสี่แยกไฟแดงซับสมอทอด มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก บนถนน พช. ถ 77-001 ระยะทางประมาณ 6.234 กม.   ก็จะถึง " มณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน "

 

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
.42.80 KB ดาวน์โหลด
.311.80 KB   แสดงภาพ
.339.66 KB   แสดงภาพ
.416.41 KB   แสดงภาพ
.407.28 KB   แสดงภาพ
.541.74 KB   แสดงภาพ
.325.35 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา