เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สถานที่สำคัญ

  • มณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน

         มณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

         สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ latitude 15.78 longitude 101.04 หลวงพ่อบึงสามพัน เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เนื้อสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 19 นิ้ว สูง 31 นิ้ว สันนิษฐานว่าสร้างสมัยสุโขทัยตอนปลายอู่ทองตอนต้น พบจมอยู่ใต้น้ำที่บึงสามพัน เมื่อประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ผู้พบคนแรกคือยายมอญ เป็นชาวตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ ได้มายกยอหาปลาแล้วพบพระพุทธรูปโดยบังเอิญ ปัจจุบันหลวงพ่อบึงสามพัน ประดิษฐานอยู่ที่วัดคงสมโภชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ หลวงพ่อบึงสามพันเป็นที่เคารพบูชา ของชาวอำเภอหนองไผ่และอำเภอบึงสามพันเป็นอย่างมาก ปี พ.ศ. 2548 นายมาโนช ศรีแผ้ว นายอำเภอบึงสามพัน โดยความเห็นชอบของ นายดิเรก ถึงฝั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สร้างพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อบึงสามพัน และสร้างมณฑปเป็นที่ประดิษฐานไว้ที่บึงสามพัน เพื่อให้ชาวอำเภอบึงสามพันได้สักการบูชา ปี พ.ศ. 2544 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือพายขึ้น ในลำน้ำบึงสามพันบริเวณมณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน และ ปี พ.ศ. 2545 ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือพายถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มาจนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นก่อนวันลอยกระทง 1 สัปดาห์

         การเดินทาง เดินทางจากสี่แยกไฟแดงซับสมอทอด มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก บนถนน พช. ถ 77-001 ระยะทางประมาณ 6.234 กม.   ก็จะถึง " มณฑปหลวงพ่อบึงสามพัน "

     

  • กลับหน้ารวม สถานที่สำคัญ


0.01s. 0.50MB