เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบเกือบทุกครัวเรือน และจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าแล้วประมาณ 100 เปอร์เซ็นต์


การประปา

มีประปาหมู่บ้าน 8 แห่ง
0.01s. 0.50MB