นางสาวรณิตา นาคะบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน
094-359-5595

ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 12,231 คน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
6 ม.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์/ประพฤติมิชอบ แชร์  
23 ธ.ค. 63แนวทางการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริต แชร์  
1 ต.ค. 63การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา